Matt Ridley: Původ ctnosti

O evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka

z angl. originálu The origins of virtue, Penguin Books, London 1996
Portál, Edice Spektrum, 2000


Obsah

Předmluva
   Vzájemná výpomoc
   Původní ctnost

1. Společnost genů
   Kooperující matrojška
   Sobecký gen
   Sobecké embryo
   Vzpoura ve včelím úle
   Rebelující játra
   O červu skrytém v hálce
   Zájem celku

2. Dělba práce
   Skupinovost
   Bajka o špendlíkáři
   Technologická doba kamenná

3. Vězňovo dilema
   Jestřábi a holubice
   Krvaví pokrevní bráškové

4. Jak poznat jestřáby od holubic
   Když lvice válčí s přeludem
   Achillova pata Půjčky za oplátku
   Nastupuje Pavlov
   O zbabělých rybách
   První moralisté
   Dá se rybám věřit?

5. Povinnost a svátek
   Sex za maso u šimpanzů
   Sexuální dělba práce
   Rovnostářské opice
   Jak rozložit riziko

6. Veřejné statky a soukromé dárky
   Tolerovaná krádež
   Sociální trh
   Dárek jako zbraň
   Hlavně se neshodit před sousedy

7. O teoriích mravních citů
   Pomsta není racionální
   Zavažte se
   Na férovosti záleží
   Mravní smysl
   Ať jsou nezištní ti druzí
   Teorie mravních citů

8. Kmenový lidoop
   Ctižádostiví opičáci
   Delfín z horší stránky
   Kmenový věk
   Modrozelená nenávist

9. Příčiny válek
   Sobecké stádo
   Když žiješ mezi Římany
   Může se milión lidí mýlit?
   Bližního miluj, ostatním ubližuj?
   Zvolte si své partnery

10. Zisky z obchodů
   Obchodní války
   Kupecké právo
   Zlato a stříbro
   Stačí srovnávat

11. Ekologie jako náboženství
   Ideologie a praxe
   Velká vymírání v době kamenné
   Jako vlk v ovčinci
   Volání po hodnotách

12. Moc a bohatství
   Práva k obecním statkům
   Pozor na zestátňovače
   Tragédie způsobená Leviatanem
   Vznešený divoch v laboratoři
   Když se to hýbe, nešetři to
   Chamtivost jako tabu

13. Důvěra
   Válka všech proti všem
   Vznešený divoch
   Ráj znovu nalezený
   Kdo rozkradl společenství